วิธีการทำ CAI

posted on 16 Sep 2009 16:52 by g-gang

การสร้างรูปภาพ และ ตัวหนังสือ

    รูปภาพ (Graphics) และ ตัวหนังสือ (Text) เป็นสื่ออันดับแรกที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียน ไม่ว่าเครื่องมือของโปรแกรมประยุกต์ตัวไหนก็จะต้องมีความสามารถในการสร้างรูปภาพและข้อความได้

ก่อนอื่นจำเป็นที่จะต้องตกลงเบื้องต้นในการที่จะออกแบบงานของท่านต่อไปคือ

1. ความหมายของการเรียกใช้คำสั่ง จะเรียกในรูป เมนูหลัก/เมนูรอง/เมนูย่อย ตามลำดับลงไปดังรูปแบบต่อไปนี้[Menu] / [Sub Menu] / [Under submenu]

ตัวอย่างเช่น “Menu/File/New File”หมายถึง การเปิดไฟล์ใหม่โดยใช้คำสั่ง New File จากเมนู File

รูปที่6. แสดงการเรียกคำสั่ง

2. กดเมาส์ (Press) หมายถึงกดแช่เมาส์ปุ่มซ้าย

3. ลาก ปล่อย ( Drag – Drop) หมายถึงกดเมาส์ที่ Objects แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วปล่อยเมาส์

4. คลิกเมาส์ ( Click) หมายถึง การกดเมาส์ปุ่มซ้ายครั้งเดียว<